Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

মসজিদ

এক নজরে সাওরাইল ইউনিয়নের মসজিদ সমুহের নামের তালিকা।
 
ক্রমিক নং    মসজিদের নাম    ওয়ার্ড নং       
০১    দ:বি: জামে মসজিদ ।    ০১       
০২    বিশইসাওরাইল উ:পাড়া জামে মসজিদ    ০১       
০৩    বি:সাওরাইল মধ্য পাড়া জামে মসজিদ    ০১       
০৪    বি:সাওরাইল দ: পাড়া  জামে মসজিদ    ০২       
০৫    বি:সাওরাইল মধ্যপাড়া  জামে মসজিদ    ০২       
০৬    সাওরাইল  জামে মসজিদ    ০২       
০৭    সাওরাইল দ: পাড়া জামে মসজিদ    ০২       
০৮    সাওরাইল উ:পাড়া জামে মসজিদ    ০২       
০৯    বিলশলুয়া  জামে মসজিদ    ০২       
১০    মুরিঘাটা জামে মসজিদ    ০২       
১১    জমালপুর চরপাড়া  জামে মসজিদ    ০৩       
১২    উত্তর নগর বাথান জামে মসজিদ    ০৩       
১৩    উ:নগর বাথান পূর্বপাড়া  জামে মসজিদ    ০৩       
১৪    বি কয়া বাজার  জামে মসজিদ    ০৩       
১৫    বিদয়া মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ    ০৩       
১৬    বিকয়া চাড়াখালী জামে মসজিদ    ০৪       
১৭    বিদয়া সর্দার পাড়া জামে মসজিদ    ০৪       
১৮    বিকয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ    ০৪       
১৯    জামালপুর উ:পাড়া জামে মসজিদ     ০৪       
২০     দ:বড়বিলা জামে মসজিদ    ০৫       
২১    দ:বড়বিলা দ:পাড়া  জামে মসজিদ    ০৫       
২২    ঘাটরা জামে মসজিদ    ০৫       
২৩    দ:নগর বাথান জামে মসজিদ     ০৫       
২৪    কুমরী রাণী  জামে মসজিদ     ০৬       
২৫    উ:কুমরীরাজ  জামে মসজিদ     ০৬       
২৬    দ:কুমরীরাজ জামে মসজিদ    ০৬       
২৭    বিলাডাংগী জামে মসজিদ    ০৬       
২৮    চরপাতুরিয়া জামে মসজিদ    ০৬       
২৯    লাড়ীবাড়ী জামে মসজিদ    ০৭       
৩০    লাড়ীবাড়ী বিশ্বাস বাড়ী জামে মসজিদ    ০৭       
৩১    লড়ীবাড়ী বাজার  জামে মসজিদ    ০৭       
৩২    ভিটি দ:পাড়া জামে মসজিদ    ০৭       
৩৩    চরভিটি  জামে মসজিদ    ০৭       
৩৪    মধ্যভিটি জামে মসজিদ    ০৮       
৩৫    বিবনগ্রাম পূর্বপাড়া জামে মসজিদ    ০৮       
৩৬    পাতুরিয়া জামে মসজিদ    ০৮       
৩৭    পাতুরিযা উ:পাড়া জামে মসজিদ    ০৮       
৩৮     পাতুরিয়া দ:পাড়া জামে মসজিদ    ০৮